Header

 

Program konferencji:

 

I WEBINAR

27.11.2014 r. – Atrakcyjne i angażujące szkolenie online w wirtualnym pokoju Webex
godz. 10.00

 

Prowadzenie: Marta Eichstaedt

Czas trwania: 60 minut


Zarejestruj się!

 

Szczegółowy plan I Webinaru – Atrakcyjne i angażujące szkolenie online w wirtualnym pokoju Webex

 1. Wstęp i omówienie zasad pracy w czasie warsztatu.
 2. Korzyści płynące z prowadzenia szkoleń́ przez Internet. Przedstawienie najważniejszych zalet.
 3. Jak przygotować się do szkoleń on-line? Zademonstrowanie komponentów potrzebnych do przeprowadzenia szkolenia on-line.
 4. Zaproszenie uczestników do odegrania roli pracownika w celu przeprowadzenia przykładowego szkolenia przez Internet.
 5. Podsumowanie.
 6. Sesja pytań.

 

 

II WEBINAR

4.12.2014 r. – Efektywna rekrutacja w wirtualnym pokoju – praktyczne ćwiczenia i pokazy
godz. 10.00
 

Prowadzenie: Marta Eichstaedt

 

Uczestnikom spotkania zostanie przedstawione praktyczne wykorzystanie platformy szkoleniowej podczas procesu rekrutacji.

Czas trwania: 60 min


Zarejestruj się!

 

Szczegółowy plan II Webinaru – Efektywna rekrutacja w wirtualnym pokoju – praktyczne ćwiczenia i pokazy

 1. Wstęp i omówienie zasad pracy w czasie warsztatu
 2. Korzyści płynące z prowadzenia rekrutacji przez Internet. Przedstawienie najważniejszych zalet.
 3. Ćwiczenie – przygotowanie się do przeprowadzenia rekrutacji on-line
 4. Ćwiczenie – przeprowadzenie rekrutacji on-line
 5. Podsumowanie.
 6. Sesja pytań.

 

III WEBINAR

11.12.2014 r. – Trendy HR – Webinar i co dalej? – raport Deloitte, case study Cisco
godz. 10.00
 
Webinar poprowadzi Marta Eichstaedt oraz zaproszeni goście:

Zaproszeni goście omówią najważniejsze wyzwania jakim obecnie muszą sprostać działy HR. Zaprezentują nowe i innowacyjne technologie, które wspomogą rozwój HR.

Czas trwania: 60 min


Zarejestruj się!

 

Szczegółowy plan III Webinaru – Trendy w HR – Webinar i co dalej?

 1. Wstęp i omówienie zasad pracy w czasie warsztatu.
 2. Omówienie wybranych trendów wywierających obecnie najsilniejszy wpływ na decyzje firm w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
 3. Poruszenie kwestii dotyczących m.in. potrzeby poszerzenia umiejętności i kompetencji zawodowych przez liderów HR oraz innych pracowników firmy. Omówienie raportu Deloitte.
 4. Jak technologia wspiera działania HR? – Przedstawienie na przykładzie własnej organizacji wykorzystania platformy szkoleniowych w procesie rekrutacji oraz szkoleń́ pracowniczych. Omówienie zastosowania rozwiązania Webex w szkoleniach i w rekrutacji przez jeden z polskich banków.
 5. Podsumowanie.
 6. Sesja pytań.